Program aktywnego wsparcia

O projekcieZapytania ofertoweDokumenty do pobraniaHarmonogramy

Projekt „Program aktywnego wsparcia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania

więcej ...
    Skip to content